czwartek, 27 września 2012

Odczyt danych z pliku Excel

Oto moja autorska metoda odczytu danych z pliku excel, umożliwia ona :
 • odczyt z pliku xlsx bez konieczności posiadania zainstalowanego porgramu Microsoft Excel
 • jest nieporównywalnie szybsza i wygodniejsza od innych znanych mi metod (a prawdopodobnie znam je wszystkie)
 • obsługuje duże pliki xlsx (mechanizmy oparte na połączeniach COM mają z tym problem)

Potrzebna jest biblioteka EPPlus która w swojej standardowej postaci znajduje się pod adresem http://epplus.codeplex.com. Aby użyć tej biblioteki w połączeniu z Dynamics AX 2009 wymagała ona pewnych zmian (standardowa biblioteka używa pewnych składni języka C# z którą DAX sobie nie radzi).

Poprawiona przeze mnie wersja biblioteki znajduje się pod adresem AX_EPPlus.zip (kod źródłowy zostanie opublikowany niedługo).


Przykład użycia :
Bibliotekę dodajemy do referencji w Dynamics AX 2009 (po stronie klienta).

  
static void SBR_ReadFromExcelFile(Args _args)
{
  OfficeOpenXml.ExcelPackage   package;
  OfficeOpenXml.ExcelWorkbook   workBook;
  OfficeOpenXml.ExcelWorksheets  workSheets;
  OfficeOpenXml.ExcelWorksheet  workSheet;
  System.IO.FileInfo       file;
  CLRObject            clrException;
  int               i;
  CustAccount           custAccount;
  Amount             amount;
  ;
  try {
    file = new System.IO.FileInfo("c:\\temp\\a.xlsx");
    package = new OfficeOpenXml.ExcelPackage(file);

    workBook  = package.get_Workbook();
    workSheets = workBook.get_Worksheets();
    // read from first sheet
    workSheet  = workSheets.get_Item(1);

    i = 1;
    while(!CLRInterop::isNull(worksheet.AxGetValue(i,1)))
    {
      custAccount = worksheet.AxGetValue(i,1);

      // if cell is empty NULL value will be returned
      if (!CLRInterop::isNull(worksheet.AxGetValue(i,2)))
      {
        // read value from excel file
        amount = worksheet.AxGetValue(i,2);
      } else {
        // set default value for empty cell
        amount = 0;
      }

      print custAccount, ' ', amount;

      i++;
    }
    Box::info(strFmt('Done. %1 rows readed.');
  }
  catch( Exception::CLRError )
  {
    clrException  =  CLRInterop::getLastException();
    if( clrException )
    {
      info( CLRInterop::getAnyTypeForObject( clrException.get_Message() ) );
    }
  }
  catch( Exception::Internal )
  {
    clrException  =  CLRInterop::getLastException();
    if( clrException )
    {
      info( CLRInterop::getAnyTypeForObject( clrException.get_Message() ) );
    }
  }
}