czwartek, 20 września 2012

Księgowanie produkcji z kodu

  
static void SBR_FinishProduction(Args _args)
{
  ProdTable          prodTable = ProdTable::find('PRD_00005079');
  ProdMultiReportFinished   prodMultiReportFinished;
  ProdParmReportFinished   prodParmReportFinished;
  ParmUpdate         parmUpdate;
  ;
  ttsBegin;

  prodMultiReportFinished = ProdMultiReportFinished::construct(null);
  prodParmReportFinished = prodMultiReportFinished.defaultParmBuffer();
  parmUpdate       = prodMultiReportFinished.defaultParmUpdate();

  RunBaseMultiParm::initParm(prodMultiReportFinished);
  prodMultiReportFinished.insertParmUpdate(parmUpdate);

  // dodajemy produkcję
  prodParmReportFinished.Linenum++;
  prodMultiReportFinished.insert(prodTable, prodParmReportFinished);

  // modyfikujemy ilość
  // prodParmReportFinished.QtyGood = 1;
  // prodParmReportFinished.update();

  prodTable.status().runReportFinished(prodParmReportFinished);

  ttsCommit;
  pause;
}