czwartek, 27 września 2012

Odczyt danych z pliku Excel

Oto moja autorska metoda odczytu danych z pliku excel, umożliwia ona :
 • odczyt z pliku xlsx bez konieczności posiadania zainstalowanego porgramu Microsoft Excel
 • jest nieporównywalnie szybsza i wygodniejsza od innych znanych mi metod (a prawdopodobnie znam je wszystkie)
 • obsługuje duże pliki xlsx (mechanizmy oparte na połączeniach COM mają z tym problem)

Potrzebna jest biblioteka EPPlus która w swojej standardowej postaci znajduje się pod adresem http://epplus.codeplex.com. Aby użyć tej biblioteki w połączeniu z Dynamics AX 2009 wymagała ona pewnych zmian (standardowa biblioteka używa pewnych składni języka C# z którą DAX sobie nie radzi).

Poprawiona przeze mnie wersja biblioteki znajduje się pod adresem AX_EPPlus.zip (kod źródłowy zostanie opublikowany niedługo).


Przykład użycia :
Bibliotekę dodajemy do referencji w Dynamics AX 2009 (po stronie klienta).

  
static void SBR_ReadFromExcelFile(Args _args)
{
  OfficeOpenXml.ExcelPackage   package;
  OfficeOpenXml.ExcelWorkbook   workBook;
  OfficeOpenXml.ExcelWorksheets  workSheets;
  OfficeOpenXml.ExcelWorksheet  workSheet;
  System.IO.FileInfo       file;
  CLRObject            clrException;
  int               i;
  CustAccount           custAccount;
  Amount             amount;
  ;
  try {
    file = new System.IO.FileInfo("c:\\temp\\a.xlsx");
    package = new OfficeOpenXml.ExcelPackage(file);

    workBook  = package.get_Workbook();
    workSheets = workBook.get_Worksheets();
    // read from first sheet
    workSheet  = workSheets.get_Item(1);

    i = 1;
    while(!CLRInterop::isNull(worksheet.AxGetValue(i,1)))
    {
      custAccount = worksheet.AxGetValue(i,1);

      // if cell is empty NULL value will be returned
      if (!CLRInterop::isNull(worksheet.AxGetValue(i,2)))
      {
        // read value from excel file
        amount = worksheet.AxGetValue(i,2);
      } else {
        // set default value for empty cell
        amount = 0;
      }

      print custAccount, ' ', amount;

      i++;
    }
    Box::info(strFmt('Done. %1 rows readed.');
  }
  catch( Exception::CLRError )
  {
    clrException  =  CLRInterop::getLastException();
    if( clrException )
    {
      info( CLRInterop::getAnyTypeForObject( clrException.get_Message() ) );
    }
  }
  catch( Exception::Internal )
  {
    clrException  =  CLRInterop::getLastException();
    if( clrException )
    {
      info( CLRInterop::getAnyTypeForObject( clrException.get_Message() ) );
    }
  }
}

czwartek, 20 września 2012

Księgowanie produkcji z kodu

  
static void SBR_FinishProduction(Args _args)
{
  ProdTable          prodTable = ProdTable::find('PRD_00005079');
  ProdMultiReportFinished   prodMultiReportFinished;
  ProdParmReportFinished   prodParmReportFinished;
  ParmUpdate         parmUpdate;
  ;
  ttsBegin;

  prodMultiReportFinished = ProdMultiReportFinished::construct(null);
  prodParmReportFinished = prodMultiReportFinished.defaultParmBuffer();
  parmUpdate       = prodMultiReportFinished.defaultParmUpdate();

  RunBaseMultiParm::initParm(prodMultiReportFinished);
  prodMultiReportFinished.insertParmUpdate(parmUpdate);

  // dodajemy produkcję
  prodParmReportFinished.Linenum++;
  prodMultiReportFinished.insert(prodTable, prodParmReportFinished);

  // modyfikujemy ilość
  // prodParmReportFinished.QtyGood = 1;
  // prodParmReportFinished.update();

  prodTable.status().runReportFinished(prodParmReportFinished);

  ttsCommit;
  pause;
}

czwartek, 6 września 2012

Przechwytywanie wyjątków we własnym przebiegu.

Przechwytywanie wyjątków we własnym przebiegu.

Gdy wystąpi wyjątek w jakimś Jobie, zostanie on przedstawiony w następujący sposób.

Dużo wygodniejszą formą (dla mnie) jest przedstawienie do w takiej formie :
Wtedy okno infoLog można wykorzystać do czegoś innego.

Efekt taki osiągamy następującym kodem :
  
static void SBR_ExceptionDemo(Args _args)
{
  AifInfoLog           aifInfoLog;
  SysInfoLogEnumerator      infoLogEnum;
  SysInfologMessageStruct     infoMessageStruct;
  ;
  try {
    aifInfoLog = new AifInfoLog();
    
    ttsBegin;

    // linia powodujaca wyjatek
    SalesTable::find('XXX').update();
    
    ttsCommit;

  } catch {
    infoLogEnum = SysInfoLogEnumerator::newData(aifInfoLog.getInfoLogData());
    infolog.clear(0);

    while(infoLogEnum.moveNext())
    {
      infoMessageStruct = SysInfologMessageStruct::construct(infoLogEnum.currentMessage());
      infolog.messageWin().addLine( 'ERROR : ' + infoMessageStruct.message() );
    }
  }
  
  pause;
}