poniedziałek, 14 maja 2012

Tworzenie odbiorcy i adresów z kodu - wersja uproszczona

Przykład wykorzystania klas AxBC do tworzenia odbiorcy oraz różnych typów adresów.
 
static void SBR_CreateCustomer(Args _args)
{
  AxCustTable axCustTable;
  AxAddress  axAddress;
  ;

  axCustTable = AxCustTable::construct();
  axCustTable.parmAccountNum('TEST_SBR');
  axCustTable.parmName('customer name');
  axCustTable.parmCustGroup('10');

  axCustTable.parmEmail('administrator@server.com');
  axCustTable.parmPhone('+49543333222');

  // Adres podstawowy - Primary address
  axCustTable.parmCity('Langenbach');
  axCustTable.parmCountryRegionId('DE');
  axCustTable.parmStreet('Alfred-Kühne-Straße 3');

  axCustTable.save();

  // Adres dostawy - współdzielony (Shared)
  axAddress = AxAddress::construct();
  axAddress.parmIsPrimary(false);
  axAddress.parmAddrRecId(DirPartyTable::find(axCustTable.currentRecord().PartyId).RecId);
  axAddress.parmAddrTableId(tablenum(DirPartyTable));
  axAddress.parmtype(AddressType::Delivery);
  axAddress.parmName('Adres dostawy');
  axAddress.parmCountryRegionId('DE');
  axAddress.parmCity('Berlin');
  axAddress.parmStreet('Rochstraße 7');
  axAddress.save();

  // Adres prywatny
  axAddress = AxAddress::construct();
  axAddress.parmIsPrimary(false);
  axAddress.parmAddrRecId(axCustTable.currentRecord().RecId);
  axAddress.parmAddrTableId(axCustTable.currentRecord().TableId);
  axAddress.parmtype(AddressType::Business);
  axAddress.parmName('Adres kontaktowy');
  axAddress.parmCountryRegionId('DE');
  axAddress.parmCity('Berlin');
  axAddress.parmStreet('Rochstraße 7');
  axAddress.save();
}