wtorek, 20 marca 2012

Logowanie wyjątków .NET do bazy danych

Aby w bardzo prosty sposób przechwycić wyjątek powstały w zewnętrznej bibliotece .NET można użyć metody AifUtil::getClrErrorMessage();.
Kod tej metody jest bardzo prosty i pokazuje jak obsługiwać wyjątki .NET po stronie systemu Dynamics AX.

Przykład użycia ww. metody:
 
static void SBR_AifInfoLog_Example_NET(Args _args)
{
  SysExceptionLog     exceptionLog;
  System.Uri       uri;
  System.Net.WebRequest  webRequest;
  System.Net.WebResponse webResponse;
  str           clrError;
  ;
  
  try
  {
    // kod który zwraca wyjątek
    // - pod podanym adresem nie ma serwera WWW
    // - nastąpi TimeOut po 5 sekundach
    uri = new System.Uri('http://192.168.1.100/');
    webRequest = System.Net.WebRequest::Create(uri);
    webRequest.set_Timeout(5000);
    webResponse = webRequest.GetResponse();
    webResponse.Close();
  }
  catch (Exception::CLRError)
  {
    // zapisujemy wyjątek do bazy danych
    clrError = AifUtil::getClrErrorMessage();
    exceptionLog = new SysExceptionLog();
    exceptionLog.writeEntry(Exception::Error, clrError, 'NET_DEMO');

    // wyświetlamy błąd na ekranie
    error(clrError);
  }
}

Aby zobaczyć zalogowane wyjątki uruchamiamy menu item \Menu Items\Display\Exceptions i uruchamiamy formatkę gdzie mamy listę przechwyconych wyjątków.