piątek, 30 marca 2012

Inny sposób dostępu do zewnętrznego źródła danych

Oto inny sposób dostępu do zewnętrznego źródła danych z poziomu systemu Dynamics AX.

W przypadku uruchamiania przykładu, proszę o sprawdzenia
 1. connection string do bazy danych
 2. uprawnienia do zewnętrznego źródła danych

  
static void SBR_TestSQLPrice(Args _args)
{
  System.Data.SqlClient.SqlConnection       sqlConn;
  System.Data.SqlClient.SqlDataReader       sqlDataReader;
  System.Data.SqlClient.SqlCommand        sqlCommand;
  System.Data.SqlClient.SqlParameterCollection  sqlParm;

  AccountNum               accountNum;
  Name                  name;
  CustGroupId               custGroupId;
  ;
  try
  {
    sqlConn = new System.Data.SqlClient.SqlConnection('Server=TEST2-AXAPTA2009;Trusted_Connection=YES;Database=OPT_AX2009_DEV_LIVE;Connection timeout=5');
    sqlConn.Open();

    sqlCommand = new System.Data.SqlClient.SqlCommand('Select AccountNum, Name, CustGroup from CustTable Where DataAreaId = @Parm', sqlConn);

    sqlParm = sqlCommand.get_Parameters();
    sqlParm.AddWithValue('@Parm', curExt() );

    sqlDataReader = sqlCommand.ExecuteReader();

    while (sqlDataReader.Read())
    {
      accountNum = sqlDataReader.GetString( sqlDataReader.GetOrdinal('AccountNum'));
      name    = sqlDataReader.GetString( sqlDataReader.GetOrdinal('Name'));
      custGroupId = sqlDataReader.GetString( sqlDataReader.GetOrdinal('CustGroup'));

      info(strFmt('%1 - %2 / %3', accountNum, name, custGroupId ) );
    }

    sqlDataReader.Close();
    sqlConn.Close();
  }
  catch (Exception::CLRError)
  {
    error(AifUtil::getClrErrorMessage());
  }
}