czwartek, 15 marca 2012

Drukowanie na raporcie bitmap pobieranych z internetu

Jest to moja metoda drukowania zdjęć na raportach które znajdują się w sieci (dostęp przez protokół HTTP).
Nie jest ona zbyt elegancka (przesyłanie przez plik) ale daje radę.

Dodajemy nową metodę do raportu:
void loadImage(ReportBitmapControl _imageControl, str _url)
{
  Str           fileName;
  System.Net.WebRequest  webRequest;
  System.Net.WebResponse webResponse;
  System.Uri       uri;
  System.IO.Stream    stream;
  System.Drawing.Image  img;
  ;

  fileName = System.IO.Path::GetTempFileName();

  uri = new System.Uri(_url);

  webRequest = System.Net.WebRequest::Create(uri);
  webRequest.set_UseDefaultCredentials(true);

  webResponse = webRequest.GetResponse();

  stream = webResponse.GetResponseStream();

  img = System.Drawing.Image::FromStream(stream);
  img.Save(fileName);

  stream.Close();
  webResponse.Close();

  _imageControl.imageName(fileName);
}

i dodajemy jej wywołanie:
public void executeSection()
{
  ;
  this.loadImage(imageControl, 'http://www.likeyou.me/wp-content/uploads/2012/01/spongeBob.jpg');
  super();
}