poniedziałek, 9 stycznia 2012

Wysyłanie maila z Dynamics AX 2009 przez SMTP

Konfigurację serwera SMTP robimy w "Administration" - "Setup" - "E-mail parameters".
static void SBR_SendEmail(Args _args)
{
  System.Net.Mail.MailMessage  mailMessage;
  System.Net.Mail.SmtpClient   myMail;
  System.Net.Mail.MailAddress  mailFrom;
  System.Net.Mail.MailAddress  mailTo;
  str              userMailAddress;
  str              receiverMailAddress;
  str              mailSubject;
  str              mailBody;
  str              smtpServer;
  UserInfo            userInfo;

  ;
  select firstonly name from userInfo where userInfo.id == SysuserInfo::find().Id;
  userMailAddress = SysUserInfo::find().Email;

  receiverMailAddress = 'receiver@company.com';
  mailSubject = 'Email from Dynamics AX';
  mailBody  = 'Email sent from " + CompanyInfo::name() + ", using Dynamics AX';

  mailFrom  = new System.Net.Mail.MailAddress(userMailAddress, userInfo.name);
  mailTo   = new System.Net.Mail.MailAddress(receiverMailAddress,"");
  smtpServer = SysEmaiLParameters::find(false).SMTPRelayServerName;
  mailMessage = new System.Net.Mail.MailMessage(mailFrom,mailTo);
  mailmessage.set_Subject(mailSubject);
  mailmessage.set_Body(mailBody);

  myMail = new System.Net.Mail.SmtpClient(smtpServer);
  myMail.Send(mailmessage);
}