środa, 23 listopada 2011

UTCDateTime

Pobieranie daty i czasu uwzględniając strefę czasową użytkownika
UTCDateTime dateTime;
;
dateTime = DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(DateTimeUtil::utcNow(), DateTimeUtil::getClientMachineTimeZone());