środa, 2 listopada 2011

Stronicowanie w AX 2009

static void B2B_Paging_New(Args _args)
{
  Query    query;
  QueryRun  queryRun;
  InventTrans inventTrans;
  ;
  query = new Query();
  query.addDataSource(tableNum(InventTrans));

  // do stronicowanie wymagane jest co najmniej jedno pole sortowania
  query.dataSourceTable(tableNum(InventTrans)).addSortField( fieldNum(InventTrans, Recid), SortOrder::Descending);  

  queryRun = new QueryRun(query);

  // włącz stronicowanie
  queryRun.enablePositionPaging(true);

  // pobierz 10 rekordów zaczynając od rekordu 80000 
  queryRun.addPageRange(80000, 10);
  
  while(queryRun.next())
  {
    inventTrans = queryRun.get(tableNum(InventTrans));
    print inventTrans.RecId;
  }
  pause;
}