wtorek, 29 listopada 2011

Generowanie klas AxBC

Skrypt do generowania klas AxBC.
Skrypt generuje klasy AxBC dla tabeli InventItemBarcode. Wynikiem jego pracy są dwie klasy AxInventItemBarcode oraz AxInventDim_InventItemBarcode.
static void SBR_GenerateAxBC(Args _args)
{ 
  AxGenerateAxBCClass axGenerateAxBCClass;
  ;
  axGenerateAxBCClass = AxGenerateAxBCClass::newTableId(tablenum(InventItemBarcode));
  axGenerateAxBCClass.parmInboundAxBCClass(true);
  axGenerateAxBCClass.generateInventDim();
  axGenerateAxBCClass.run();
}
Nowe klasy musimy jeszcze ręcznie przerobić (usunąć zbędne metody i odblokować linię w metodzie new()).