piątek, 18 listopada 2011

C# Zapis do pliku XML

Przykład generowania pliku XML.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Xml;

namespace NL_XMLExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      XmlTextWriter XmlWriter = new XmlTextWriter("C:\\TEMP\\out.xml", null);
      
      XmlWriter.WriteStartDocument();
      
      XmlWriter.WriteComment("This is the comments.");

      XmlWriter.WriteStartElement("BOOKS");
      
      XmlWriter.WriteAttributeString("LANGUAGE", "Any");

      XmlWriter.WriteStartElement("BOOK");
      XmlWriter.WriteElementString("TITLE", "this is the title.");
      XmlWriter.WriteElementString("AUTHOR", "I am the author.");
      XmlWriter.WriteElementString("PUBLISHER", "who is the publisher.");
      XmlWriter.WriteEndElement();

      XmlWriter.WriteStartElement("BOOK");
      XmlWriter.WriteElementString("TITLE", "this is the title 2.");
      XmlWriter.WriteElementString("AUTHOR", "I am the author 2.");
      XmlWriter.WriteElementString("PUBLISHER", "who is the publisher 2.");
      XmlWriter.WriteEndElement();

      XmlWriter.WriteEndElement();
      
      XmlWriter.WriteEndDocument();
      XmlWriter.Close();      
    }
  }
}
Wynik.  
    this is the title.
    I am the author.
    who is the publisher.
  
  
    this is the title 2.
    I am the author 2.
    who is the publisher 2.